Runsten U1097, L1944:9580 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Harðsteinn ok Ingileif ok Þórunnr létu reisa ... ok Holmfríðr(?) eptir Agmund, bónda sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,55 m hög, 1,2 m bred (Ö-V) avsmalnande mot toppen och ca 0,5 m tjock. Ristningen mot N. Runradens höjd ca 5-6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Hårdsten och Ingelev och Torunn läto resa ... och Holmfrid efter Agmund, sin man." Restes 1928. Uppmålad 1992."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m S väg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927485
Longitud: 17.52868
Lämnings-ID: L1944:9580
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 301:1
Sveriges runinskrifter: U1097, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sundbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med bruna inslag
Runristare: Gudfast (A); Ingulv (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9580