Runsten U1093, L1944:8661 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fullugi ok Ásgunnr þau hjón létu hôggva stein eptir sik kvik bæði. Guð hjalpi ônd. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runblock, granit, 1,7x1,7 m (N-S) 1,8 m hög. På SSV sidan ristningen. Intill och VNV om runstenen ligger ett stenblock, 1,5 m stort, som tyckes ha tillhört samma stenblock, där runorna finns. Omedelbart V om detta runsensblock ligger ett 10-tal stenblock, 1,5-2,5 m stora. 0,5 m ÖSÖ om 52:1 är en metallskylt rest med texten: "NYVLA TINGSKÄLLAN Bälinge socken Upplands runinskrifter 1093 RUNBLOCK med inskrift från 1000-talet e kr Fulluge och Åsgunn dessa makar, lät hugga stenen efter sig båda, medan de levde. Gud hjälpe anden. BÄLINGE HEMBYGDSFÖRENING RIKSANTIKVARIEÄMBETET." Skylt 1976. Uppmålad 1976. Uppmålad 1999."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Avsat och svag V-sluttning mot bäck. Åkerholme."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m N om åkerhörn, 6-7 m V om sämre åkerväg."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.959234
Longitud: 17.529582
Lämnings-ID: L1944:8661
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 52:1
Sveriges runinskrifter: U1093, (Upplands runinskrifter)
Plats: Nyvla, tingstukällan
Placering:
Föremål: Flyttblock
Material: Rödgrå granit med röda strimmor
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8661