Runsten U1084, L1944:9041 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ábjôrn ok Ingjaldr ok Hemingr létu rétta stein eptir Bjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,55 m hög, 1,05 m bred, Ö 15cg S-V 15cg N, 0,5 m tjock. På S-sidan ristningen. Ristningens höjd ca 0,06 m. Stenen smalnar av uppåt. Ristningsytan är tämligen mossbelupen och svår att tyda. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åbjörn och Ingjald och Häming läto resa stenen efter Björn, sin fader." Målad och riktad 1992."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Dikesren mellan körväg och åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill och S åkerkant (Ö-V). 1 m N körväg (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.945566
Longitud: 17.564454
Lämnings-ID: L1944:9041
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 114:1
Sveriges runinskrifter: U1084, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hämringe
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: Öpir 1 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9041