Runsten L1944:8926 i Bälinge 🇬🇧
Foto av Runsten L1944:8926 i Bälinge
Foto av Runsten L1944:8926 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Borgfastr(?) ok ...fastr létu hôggva at Ketilfast, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1979 års rev: Runsten, granit, 1,25 m hög, 0,65 m bred (Ö-V) och 0,3-0,4 m tjock (tjockast vid basen) avsmalnande uppåt. Ristningen vetter åt S. Runhöjd 6-8 cm. Imålad, färgen dock nästan helt borta. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Borgfast (?) och ... -fast läto hugga efter Kättilfast, sin broder." Restes 1949."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Liten åkerkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m N åkerkant (Ö-V)."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.933508
Longitud: 17.552018
Lämnings-ID: L1944:8926
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 330:1
Sveriges runinskrifter: U1081 (Upplands runinskrifter)
Plats: Forkarby, korsbacken
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: (Likbjörn (A)), ej trolig attribution gjord av Brate.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/eb99d383-c924-4224-b3e0-c8b81e309faa