Runsten U1079, L1944:8405 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fasti lét rétta stein eptir Fastvéu, konu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment bestående av 4 st 0,3-0,7 m st fragment. Ristningen mycket otydlig. Fragmenten skall ha påträffats i N delen avgrunden till manbyggnaden vid källarbygge. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gårdsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Omedelbart SV om SV hörnet av uthus. 22 m NNÖ om NÖ hörnet av bostadshus."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92793
Longitud: 17.558224
Lämnings-ID: L1944:8405
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 326:1
Sveriges runinskrifter: U1079, (Upplands runinskrifter)
Plats: Forkarby
Placering: En del i Sundbro, fyra i Forkarby.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Mörk granit
Runristare: Gudfast (A), osäker attribution gjord av Brate.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8405