Runsten U1077, L1944:8845 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... eptir Ref/Reif, hann(?) bi-kumr ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1979 års inv: Runsten, del av, 1,4 m lång och 1,0 m hög (VNV-ÖSÖ). Avsmalnande åt VNV. Inlagd i undre delen av kyrkogårdsmuren. Den ristade sidan vetter utåt (SSV). Runhöjd 6-7 cm. Av runstenen syntes tidigare endast den översta biten, men resten har framtagits i samband med restaurering av muren. Ändring Dnr 3625/77"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Intill P-plats."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Bälinge kyrka, 2,5 m VNV bogårdsmurens SV hörn, utsidan av murens S länga."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.945955
Longitud: 17.528467
Lämnings-ID: L1944:8845
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 390:1
Sveriges runinskrifter: U1077, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälinge kyrka
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8845