Runsten U1072, L1944:8526 i Bälinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þorkell ok ... Brandr ... ... ... Œpir risti. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, sandsten, numera rektangulär, 1,75 m hög, 0,9 m bred, 0,18 m tjock. Ristningen vetter mot V. Runhöjd 7-8 cm. Påträffades när man schaktade för pannrum 1936. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Torkel och ... Brand ... Öpir ristade." Flyttad 1939."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vapenhus i kyrka."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Intill vapenhusets Ö vägg i Bälinge kyrka."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.946108
Longitud: 17.529181
Lämnings-ID: L1944:8526
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 234:1
Sveriges runinskrifter: U1072, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bälinge kyrka
Placering: I vapenhuset.
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd sandsten
Runristare: Öpir 1 (S)
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8526