Runsten U1070, L1941:8546 i Åkerby
Foto av Runsten U1070, L1941:8546 i Åkerby
Foto av Runsten U1070, L1941:8546 i Åkerby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"tatr ok Gamall létu rétta stein eptir Þórð, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, ca 1,9 m h, 1,15 m br (NV-SÖ) (mot toppen avsmalnande) och ca 0,45 m tj. Ristningen vetter åt SV. Runhöjd ca 7,5cm. Den lutar något åt SV.Utgår! Nu del av nr 6. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Åker."
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.935417
Longitud: 17.467557
Lämnings-ID: L1941:8546
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 4:1
Sveriges runinskrifter: U1070, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kroksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Gudfast (A), osäker attribution gjord av Brate.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8546