Runsten U1069, L1941:8462 i Åkerby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ígulfastr/Hjalmfastr lét rétta stein eptir son sinn Ása ok Ernsteinn eptir rulur. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,95 m h, 0,75 m br (Ö-V) och 0,5 m tj, mot toppen avsmalnande (såväg bredd ? tjocklek). Ristningen vetter åt S. Runhöjd 6-7,5 cm. Ej uppmålad. Något lutade mot N. Se bild iboken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant intill tomt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N väg (Ö-V)-"
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926297
Longitud: 17.487981
Lämnings-ID: L1941:8462
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 23:1
Sveriges runinskrifter: U1069, (Upplands runinskrifter)
Plats: Berga
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8462