Runsten L1941:8973 i Åkerby 🇬🇧
Foto av Runsten L1941:8973 i Åkerby
Foto av Runsten L1941:8973 i Åkerby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Óðalfríðr/Óðalfreðr reisti steina þessa eptir Styr, fôður sinn. Guð hjalpi ônd þeira. Brandr hjó rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1067, granit ca 2,4 m h, 0,8 m br (Ö-V) och 0,6 m tj. Ristningen mot S. Runhöjden ca 5-10 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om S tornväggen på Åkerby kyrka."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.92362
Longitud: 17.496147
Lämnings-ID: L1941:8973
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 28:1
Sveriges runinskrifter: U1067 (Upplands runinskrifter)
Plats: Åkerby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Brand (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/a4e2fda4-d2b6-4e88-934d-ce4c02a9b281