Runsten U1066, L1941:8914 i Åkerby
Foto av Runsten U1066, L1941:8914 i Åkerby
Foto av Runsten U1066, L1941:8914 i Åkerby
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjôrn ok Þorkell þeir reistu kuml þessi ôll iRu kiþbi- a. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1066, granit ca 1,75 m h, 0,7 m br (Ö-V) och 0,45 m tj. Ristningen mot S! Runhöjden ca 6-12 cm. Se bild i boken."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åkerby socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack lermark. Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m S om S tornväggen på Åkerby kyrka."
Vill du se flera runstenar i Åkerby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.923622
Longitud: 17.496117
Lämnings-ID: L1941:8914
Riksantikvarieämbetets ID: Åkerby 28:2
Sveriges runinskrifter: U1066, (Upplands runinskrifter)
Plats: Åkerby kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: Brand (A), sammma som gjort U 1067.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Åkerby
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8914