Runsten U1065, L1941:6242 i Viksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Rúnviðr lét reisa stein eptir Svein, fôður sinn ... kls-i Jôfurr ok Fox létu reisa stein eptir fôður sinn Kára. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit 1,9 m h, 0,8 m br (V-Ö) och 0,5 m tj. Stenens genomskärning är trekantig, de båda N sidorna är 0,75 m br. Runornas höjd är 5-6 cm. Ristningen vetter mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg och plan svagt S-sluttande moränmark. Hagmark, lövträd och buskvegetation."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"37 m Ö 10cg S om vägskäl, 10 m V 15cg S om uthus, SV hörnet."
Vill du se flera runstenar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.073118
Longitud: 17.622581
Lämnings-ID: L1941:6242
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 108:1
Sveriges runinskrifter: U1065, (Upplands runinskrifter)
Plats: Rångsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: Ingulv (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6242