Runsten U1062, L1941:6023 i Viksta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gangulfr(?) ok Beinviðr létu rétta stein eptir Auðbjôrn, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1,5 m h, 1,2-1,4 m br (NV-SÖ) och 0,2-0,3 m tj. Ristning mot SV. Runhöjden 0,05-0,06 m. Stenen är uppmålad och står i ett gjutet cementfundament, 1,5x1,5 m st och 0,05 mh. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag SV-sluttning av flack, bred rullstensås (NV-SÖ). Skogsmark,tallskog intill landsväg."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"7,5 m N 40cg Ö om landsväg (V 40cg N-Ö 40cg S), 49 m V 40cg N omN hörnet av mötet landsväg-mindre grusväg."
Vill du se flera runstenar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.11245
Longitud: 17.526988
Lämnings-ID: L1941:6023
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 303:1
Sveriges runinskrifter: U1062, (Upplands runinskrifter)
Plats: Dalboda, heden
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Finkornig granit
Runristare: Ingulv (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:6023