Runsten U1061, L1941:5842 i Viksta
Foto av Runsten U1061, L1941:5842 i Viksta
Foto av Runsten U1061, L1941:5842 i Viksta
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,9 m h, 1,30 m br (Ö-V) och 0,4 m tj. Runornas höjd 4,5-9 cm. Ristningen vetter mot S. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Viksta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m Ö om vapenhusets Ö vägg, 5 m S om S långhusväggen."
Vill du se flera runstenar i Viksta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.077131
Longitud: 17.639431
Lämnings-ID: L1941:5842
Riksantikvarieämbetets ID: Viksta 52:1
Sveriges runinskrifter: U1061, (Upplands runinskrifter)
Plats: Viksta kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Viksta
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5842