Runsten U1057, L1944:3013 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... reisa steina eptir sinn/Seinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, 1,15 m hög, 0,95 m bred (Ö 35cg S-V 35cg N), 0,35 m tjock. På SSV sidan ristningen. Uppmålad. Runhöjd 6-8 cm. Fastgjuten i cementfundament. Intill och SSÖ om runstenen en moränkulle, 35 m diam, 3 m hög. Se även nr 159. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... resa stenen till minne av ..." Restes 1951."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"NV sluttning av liten moränkulle, invid flack lerdal. Igenväxande betesmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"27 m N 40cg Ö om åkerhörn. 17 m Ö om åkerkant (N-S)."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.004092
Longitud: 17.578936
Lämnings-ID: L1944:3013
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 71:1
Sveriges runinskrifter: U1057, (Upplands runinskrifter)
Plats: Sandbro
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå grovkornig granit
Runristare: kahu (S)(P); Samma som gjort U 1051.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3013