Runsten L1944:6307 i Björklinge 🇬🇧
Även känd som Kungsstenen
Foto av Runsten L1944:6307 i Björklinge
Foto av Runsten L1944:6307 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Véseti ok Jôfurr létu reisa stein eptir Ófeig, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av röd granit, 1,8 m hör, 1,6 m bred (Ö 20cg N-V 20cg S) 0,3-0,5 m tjock. Ristninggen mot SSV. Runhöjd 0,07-0,08 m. Ristningen svårläsbar pga lav. Stenen lutar kraftigt mot NNÖ. Stenen står (enligt uppgift av J D Eriksson), invid en nu bortodlad väg. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Visäte och Jofur läto resa stenen till minne av Ofeg, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt V-sluttande lermark, mellan rullstensås och å. Åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"44 m V om elledning."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.044893
Longitud: 17.541079
Lämnings-ID: L1944:6307
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 5:1
Sveriges runinskrifter: U1056 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ramsjö
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd fältspatsrik granit
Runristare: En ovan och osäker ristare.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn: Kungsstenen
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/b4cfff0f-69fd-4a79-8bdd-5cf8a52f65ea