Runsten L1944:5447 i Björklinge 🇬🇧
Foto av Runsten L1944:5447 i Björklinge
Foto av Runsten L1944:5447 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ... Guðfastr hjó(?) ... fôður ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2 m hög, 1,5 m bred (N 30cg Ö-S 30cg V), 0,7 m tjock. Ristningen på SÖ sidan. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... Gudfast högg (?) ... fader ...""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack, ställvis lätt småkuperad moränmark. Betad hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"15 m V om hörn på öppen betesmark."
Ofta finns det berättelser, historier, sägner och rykten kring en lämning. I enstaka fall har de nedtecknats och sparats tillsammans med alla fakta. Så här står det om Runsten L1944:5447 i Björklinge 🇬🇧:
"Enligt tradtitionen har stenen skadats av blixten. "
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.999831
Longitud: 17.558992
Lämnings-ID: L1944:5447
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 11:2
Sveriges runinskrifter: U1054 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lund
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gudfast (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/53489791-7f03-4c1f-a9e0-befea039e377