Runsten U1053, L1944:2343 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ketill ok Ingileif þau létu gera merki eptir Kol(?), son sinn, ok Ketilmund. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,2 m hög, 1 m bred vid basen (Ö 30cg N-V 30cg S), 0,3-0,4 m tjock. På NNV sidan ristingen. Runhöjd, 5-6 cm. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Kättil och Ingelev de läto göra minnesmärket till minne av Kol, sin son, och Kättilmund." Fastgjuten vid sockel och rest 1951. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren invid bro över å. I granhäck, mellan väg och tomtmark."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.039268
Longitud: 17.479662
Lämnings-ID: L1944:2343
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 79:1
Sveriges runinskrifter: U1053, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hammarby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus finkornig granit
Runristare: Nase (A); Kättil 4 (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2343