Runsten U1052, L1944:5630 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gjafaldr ok Borgfastr ok Andvéttr ok Þjalfi þeir létu rétta stein eptir Jón, frænda sinn. Ingulfr hjó stein. Þjalfi hjó stein. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, ljusgrå granit, 1,4 m hög, 1 m bred (N 20cg V-S 20cg Ö), 0,25-0,4 m tjock. På VSV sidan ristningen. Runhöjd 5-6 cm. Enligt Upplands runinskrifter är ristningen inte särskilt djup, men mycket jämn och skickligt huggen. Inskriften lyder:"Gävjald och Borgfast och Andvätt och Tjälve de läto uppresa stenen till minne av Jon, sin frände. Ingulv högg stenen. Tjälve högg stenen." Skyltad 1980. Uppmålad 1998."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svagt S-sluttande flack moränmark. Skogsmark (ung planterad granskog), f d åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"40 m Ö 20cg S om NÖ hörnet på bostadshus. 13 m N 20cg V om åkerkant (Ö 20cg N-V 20cg S)."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.042645
Longitud: 17.484983
Lämnings-ID: L1944:5630
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 80:1
Sveriges runinskrifter: U1052, (Upplands runinskrifter)
Plats: Axlunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus nästan vit granit
Runristare: Ingulv (S); Tjälve 2 (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:5630