Runsten U1051, L1944:6221 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastulfr lét rétta stein eptir svær sinn, ok Jófast eptir Vígmund, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 0,85 m hög, 1 m bred (Ö 20cg N-V 20cg S), intill 0,25 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,05-0,06 m. Enligt J D Eriksson har stenen tidigare stått vid kroggrinden. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fastulv lät uppresa stenen till minne av sin svärfader, och Jofast till minne av Vigmund, sin fader.""
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"S kanten av liten moränkulle. Igenväxande parkmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"14 m N 10cg V om NÖ hörnet på bostads-/kontorshus."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.025997
Longitud: 17.549616
Lämnings-ID: L1944:6221
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 27:1
Sveriges runinskrifter: U1051, (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Gråröd granit
Runristare: (Ingulv (A); Gudfast (A)) samma som gjort U 1057.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6221