Runsten U1050, L1944:6305 i Björklinge
Foto av Runsten U1050, L1944:6305 i Björklinge
Foto av Runsten U1050, L1944:6305 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Holmgeirr ... létu hôggva at Eist, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1 m hög, 1,25 m bred vid basen (NNÖ-SSV), 0,2-0,5 m tjock. På NNV sidan ristningen. Runhöjd 0,07-0,08 m. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Holmger ... läto hugga till minne av Est, sin fader." Uppmålad 1977. Uppmålad 1994. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Svag V-sluttning av höjd, gräsplan."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V 25cg S grindstolpen i kyrkogårdsmuren, 14 m N 20cg V om NÖ hörnet på hus."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026861
Longitud: 17.552792
Lämnings-ID: L1944:6305
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 26:1
Sveriges runinskrifter: U1050, (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering: På kyrkvallen V om kyrkan.
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare: Samma som gjort U 1048 och 1060.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6305