Runsten U1048, L1944:6238 i Björklinge
Foto av Runsten U1048, L1944:6238 i Björklinge
Foto av Runsten U1048, L1944:6238 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gillaug lét hôggva at Jôrund, son sinn, dó í Heiðabý. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, rödgrå granit, 1,3 m hög, 1,1 m bred (Ö 20cg S-V 20cg N), 0,2-0,35 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,05-0,07 m. Stenenhar hittats under sakristigolvet. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gillög lät hugga till minne av Jorund, sin son, som dog i Hedeby." Uppmålad 1977. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1) 10 m V 10cg N om SÖ kyrkotornets SV hörn, 1,5 m S om kyrkväggen. S-sluttning av rullstensås (N-S) mot flack lerdal."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026953
Longitud: 17.55158
Lämnings-ID: L1944:6238
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:1
Sveriges runinskrifter: U1048, (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Mörk granit med ljusrött ytskikt
Runristare: Samma som gjort U 1050 och 1060
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6238