Runsten U1046, L1944:6237 i Björklinge
Foto av Runsten U1046, L1944:6237 i Björklinge
Foto av Runsten U1046, L1944:6237 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"...geirr lét reisa stein ok gera brú eptir Sædjarf/Sigdjarf, bróður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit,1,65 m hög, 1,8 m bred (Ö 15cg S-V 15cg N), 0,3-0,5 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,065-0,075 m. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... -ger lät resa stenen och göra bron till minne av Sädjärv (?), sin broder." Flyttad 1920. Uppmålad 1977. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m V 15cg N om 25:2 är 25:3."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026911
Longitud: 17.552303
Lämnings-ID: L1944:6237
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:3
Sveriges runinskrifter: U1046, (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå finkornig granit
Runristare: (Öpir 1 (A)) ornamentiken utförd i Öpirs stil. [ej Öpir, Åhlén 1997]; Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6237