Runsten U1045, L1944:6236 i Björklinge
Foto av Runsten U1045, L1944:6236 i Björklinge
Foto av Runsten U1045, L1944:6236 i Björklinge
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Bjarnhôfði lét hôggva stein at Bjarnhôfða, fôður sinn ... ... at. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, grå granit, 1,3 m hög, 1,05 m bred (Ö 15cg S-V 15cgN), 0,5-0,55 m tjock. På S sidan ristningen. Runhöjd 0,07-0,08 m. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Björnhövde lät hugga stenen till minne av Björnhövde, sin fader ..." Flyttad 1920. Uppmålad 1977. Uppmålad 2008."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4 m Ö 15cg S om 25:3 är 25:4."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026875
Longitud: 17.552503
Lämnings-ID: L1944:6236
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 25:4
Sveriges runinskrifter: U1045, (Upplands runinskrifter)
Plats: Björklinge kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå gnejsgranit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:6236