Runsten U1043, L1942:9447 i Tensta
Foto av Runsten U1043, L1942:9447 i Tensta
Foto av Runsten U1043, L1942:9447 i Tensta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ulfr ok Guðfastr ok Guðmundr þeir létu rétta stein þenna eptir Ófeig, fôður sinn. Guð hjalpi ônd hans. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödgranit, 1,6 m br (NÖ-SV) 1,65 m h och 0,4 m tj. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Röda färgfragment kan iakttagas i ristningen. Över SÖ kanten skadad. Lagad i mellersta partiet. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Blockrik moränmark. Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m N 45cg Ö om vägkorsning 6 m NV om väg (NÖ-SV)."
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.026872
Longitud: 17.552662
Lämnings-ID: L1942:9447
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 111:1
Sveriges runinskrifter: U1043, (Upplands runinskrifter)
Plats: Onslunda
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9447