Runsten U1042, L1942:8993 i Tensta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ríkhvatr lét reisa stein eptir Bjôrn/Bjór, fôður sinn, ok móður sína Sigríð. Ósníkinn. Kjúli(?) risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten: av rödgrå granit 1,32 m h, 1,83 m br (N 20cg Ö-S 20cg V) 0,4 m tj. Ristning på den ÖSÖ sidan. Runhöjd 88 mm. Rester av imålning. Övre delen bortsprängd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Plan moränmark. Mindre dike mellan tomtmark och igenväxt åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m V om stugknut, 9 m N om brukningsväg (Ö 30cg N-V 30cg S). Iåker."
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.040656
Longitud: 17.617758
Lämnings-ID: L1942:8993
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 58:1
Sveriges runinskrifter: U1042, (Upplands runinskrifter)
Plats: Källbo, lugnet
Placering:
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blågrå grovkornig granit
Runristare: Kjule (S) (och Osniken (S))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8993