Runsten U1041, L1942:8946 i Tensta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Hagbarðr ok Ingigerðr létu rétta steina eptir fôður sinn Rúnfast ok eptir Rúnu, móður sína. Ingulfr risti rúnar. Hagbarðr gerði brú. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av grå granit, 1,6 m h, 0,75 m br (Ö 30cg N-V 30cg S) och 0,45 m tj. Inskrift på den SÖ sidan. Runhöjd 40 mm. Text: Hagbaard och Ingegärd lät resa stenarna efter sin far Runfast och efter Runa, sin mor. Ingulv ristade runor. Hagbaard gjorde bro."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Låg moränsluttning mot S, utskjutande i åker. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"12 m Ö 40cg N om åkerhörn, 4 m N om åkerkant (Ö-V) (Revideringsinventeringen 1978)."
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.063477
Longitud: 17.662197
Lämnings-ID: L1942:8946
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 42:1
Sveriges runinskrifter: U1041, (Upplands runinskrifter)
Plats: Golvasta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ingulv (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:8946