Runsten U1039, L1942:9613 i Tensta
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§AP Stóðbjôrn(?) ok Eysteinn réttu stein eptir fôður sinn Gulla(?). Miskunn geri(?) Kristr, létti sálu hans. §AQ Stóðbjôrn(?) ok Eysteinn réttu stein eptir fôður sinn Gulla Myskju. Kristr létti sálu hans. §B Kjúli(?) risti rúnar þessar. Ketillaug/Ketillauga hét kvenna hans, ok Véelfr. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, av rödgrå granit, 2,2 m h, 1,05 m br (N-S) oh 0,45 m tj. Ristning mot V och mot S. Runhöjd 0,08 m h. Något skadad i övreNV hörnet. För övrigt väl bibehållen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tensta socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Flack moränmark. Öppen hagmark beväxt med en- och nyponbuskar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1 m Ö om åkerkant (N-S). 5 m N om åkerhörn oh 31 m S om ägogräns."
Vill du se flera runstenar i Tensta socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.037832
Longitud: 17.653028
Lämnings-ID: L1942:9613
Riksantikvarieämbetets ID: Tensta 70:1
Sveriges runinskrifter: U1039, (Upplands runinskrifter)
Plats: Bräcksta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med ljusröd skiftning
Runristare: Kjule (S); (Öpir 1 (A)) [ej Öpir, Åhlén 1997]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Tensta
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:9613