Runsten U1033, L1942:2137 i Lena
Foto av Runsten U1033, L1942:2137 i Lena
Foto av Runsten U1033, L1942:2137 i Lena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§A Nasi/Nesi ok þeir brœðr reistu stein þenna §B eptir Jarl, fôður sinn góðan, ok brú Guðs þakka gerðu. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U 1033, granit, 1,4 m h, 1 m br nedtill och 0,7 m br upptill (NNV-SSÖ) och 0,7 m tj med triangelformad genomskärning och avplanad överdel. Runhöjd 8 cm åt SV och 10 cm åt ÖSÖ. Stenen har ifylld rödmålning. (Revideringsinventering 1978)"
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m NNÖ om uppfartsväg (VNV-ÖSÖ) 13 m Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.971614
Longitud: 17.716454
Lämnings-ID: L1942:2137
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 162:1
Sveriges runinskrifter: U1033, (Upplands runinskrifter)
Plats: Årby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med skiftningar i ljusrött
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2137