Runsten L1942:2494 i Lena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:2494 i Lena
Foto av Runsten L1942:2494 i Lena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigdjarfr ok Holmbj√īrn ok √ěorbj√īrn √ĺeir l√©tu r√©tta stein √ĺenna ok br√ļ gera at J√≥n, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 1,18 m br, vid basen och 0,3 m h vid toppen (√Ė-V), och 0,25 m tj. Triangelformad. Runslingor och kors p√• flat sida mot S. Runh√∂jd 7 cm. I √∂vre V kanten √§r mindre stensk√§rvor bortslagna. Stenen restes p√• nuvarande plats 1951. Se skissi boken. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Småkuperad morän- och lermark. Vägren, gräsvall."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om väg."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.014439
Longitud: 17.687624
Lämnings-ID: L1942:2494
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 201:1
Sveriges runinskrifter: U1031 (Upplands runinskrifter)
Plats: Hånsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med rödaktiga inslag
Runristare: √Ösmund (A); Vigmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/f06d51c1-7e33-4096-bc42-f9955e37cf0e