Runsten U1031, L1942:2494 i Lena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sigdjarfr ok Holmbjôrn ok Þorbjôrn þeir létu rétta stein þenna ok brú gera at Jón, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,4 m h, 1,18 m br, vid basen och 0,3 m h vid toppen (Ö-V), och 0,25 m tj. Triangelformad. Runslingor och kors på flat sida mot S. Runhöjd 7 cm. I övre V kanten är mindre stenskärvor bortslagna. Stenen restes på nuvarande plats 1951. Se skissi boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Småkuperad morän- och lermark. Vägren, gräsvall."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om väg."
Vill du se flera runstenar i Lena socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.014439
Longitud: 17.687624
Lämnings-ID: L1942:2494
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 201:1
Sveriges runinskrifter: U1031, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hånsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit med rödaktiga inslag
Runristare: Åsmund (A); Vigmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:2494