Runsten L1942:2638 i Lena ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:2638 i Lena
Foto av Runsten L1942:2638 i Lena
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"... ok √ćgull ok G√≠sl, Eyndr(?) l√©tu ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"a) Gravf√§lt 90x60 m (N-S) best√•ende av 30 fornl√§mningar. Dessa utg√∂res av 6 h√∂gar, 24 runda stens√§ttningar. Inom gravf√§ltet finnsocks√• 2 runstenar, 1 runstensfragment och 1 sk√•lgropsf√∂rekomst.H√∂garna √§r vanligen 3-12 m diam och 0,5-1 m h. N√•gra har i mittengrop och n√•gra √§r skadade i kanterna av v√§gdragning. En h√∂g √§r ca 20 m diam och 2,5 m h. Den har i mitten grop 3 m diam, 0,5 m dj. Denna h√∂g utg√∂r gravf√§ltets S del och p√• dess kr√∂n √§r runstenarna och runstensfragmentet placerat. Av stens√§ttningarna √§r 14 stycken 3-5 m diam, 0,1-0,4 m h och 7 stycken √§r 6-10 m diam och 0,3-1 m h. M√•nga gravar √§r skadade av en v√§g som g√•r tv√§rs √∂ver gravt√§cket och n√•gra √§r skadade av att de genomsk√§rs av kyrkog√•rds muren. P√• den stora h√∂gen inom gravf√§ltet √§r 2 runstenar och 1 runstensfragment resta. b) Runsten, gr√• granit, 1,6 m h, 0,7 m br (N30cg V-S 30cg √Ė) och 0,2 m tj. Triangul√§r genomsk√§rning. Runh√∂jd7 cm. Ristningen vetter mot ? . (U 1026). c) Runsten, del av, bl√•gr√• granit, 1,16 m h, 0,72 m br (N 35cg V-S 35cg √Ė) och 0,25 m tj. Rektangul√§r genomsk√§rning. Runh√∂jd 7 cm. Ristningen vetter mot SV. H√∂gra delen avslagen av vilken nedre delen nu ligger p√•marken intill runstenen. Stenen √§r fastgjuten i betongblock. (Se93d). (U 1027). S√Ė om c √§r: d) (tidigare 95:2) Runstensfragment,gr√•bl√• granit, 0,8x0,3x0,25 m. Enbart slinga med ornament. Fragmentet tillh√∂r runsteneen nr 93c. I SV h√∂rnet av bog√•rdsmurens S sida √§r i muren: e) Sk√•lgropsf√∂rekomst i l√∂s sten. Stenen √§r 0,6 ml och 0,4 m br p√• bredaste st√§llet. Den √§r bel√§gen i andra skiftet nedifr√•n och ligger n√§st l√§ngst ut mot h√∂rnet. Sk√•lgroparna, 6till antalet, √§r 5-6 cm diam och 0,4-0,6 cm dj. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kammen och V-sluttningen av rullstensås (N-S). Betad hagmark intill kyrkogård samt i S tomtmark. Nivå 30-35 möh."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"N√Ė delen gr√§nsar intill bog√•rdsmuren till kyrkog√•rd; N delen l√∂per intill bygr√§ns (√Ė-V); V delen gr√§nsar intill √Ė l√•ngsidan av uthus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.010895
Longitud: 17.720922
Lämnings-ID: L1942:2638
Riksantikvarieämbetets ID: Lena 93:3
Sveriges runinskrifter: U1027 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lena kyrka
Placering: 70 m S om bogårdsmurens SV hörn.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Samma som gjort U 1026.
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/68ee50c0-98be-4013-a0f8-60053f620c85