Runsten L1942:2123 i Lena 🇬🇧
Foto av Runsten L1942:2123 i Lena
Foto av Runsten L1942:2123 i Lena
Tolkning av runorna
LÀmningens runtext lyder pÄ fornvÀstnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Brandr ok Sigviðr létu reisa stein at Munda, bróður. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen stÄr nedanstÄende. (Observera att lÀmnings-beskrivningar ibland kan innehÄlla information om flera fornlÀmningar. De brukar dÄ numreras i texten.)
"a) GravfĂ€lt 90x60 m (N-S) bestĂ„ende av 30 fornlĂ€mningar. Dessa utgöres av 6 högar, 24 runda stensĂ€ttningar. Inom gravfĂ€ltet finnsocksĂ„ 2 runstenar, 1 runstensfragment och 1 skĂ„lgropsförekomst.Högarna Ă€r vanligen 3-12 m diam och 0,5-1 m h. NĂ„gra har i mittengrop och nĂ„gra Ă€r skadade i kanterna av vĂ€gdragning. En hög Ă€r ca 20 m diam och 2,5 m h. Den har i mitten grop 3 m diam, 0,5 m dj. Denna hög utgör gravfĂ€ltets S del och pĂ„ dess krön Ă€r runstenarna och runstensfragmentet placerat. Av stensĂ€ttningarna Ă€r 14 stycken 3-5 m diam, 0,1-0,4 m h och 7 stycken Ă€r 6-10 m diam och 0,3-1 m h. MĂ„nga gravar Ă€r skadade av en vĂ€g som gĂ„r tvĂ€rs över gravtĂ€cket och nĂ„gra Ă€r skadade av att de genomskĂ€rs av kyrkogĂ„rds muren. PĂ„ den stora högen inom gravfĂ€ltet Ă€r 2 runstenar och 1 runstensfragment resta. b) Runsten, grĂ„ granit, 1,6 m h, 0,7 m br (N30cg V-S 30cg Ö) och 0,2 m tj. TriangulĂ€r genomskĂ€rning. Runhöjd7 cm. Ristningen vetter mot ? . (U 1026). c) Runsten, del av, blĂ„grĂ„ granit, 1,16 m h, 0,72 m br (N 35cg V-S 35cg Ö) och 0,25 m tj. RektangulĂ€r genomskĂ€rning. Runhöjd 7 cm. Ristningen vetter mot SV. Högra delen avslagen av vilken nedre delen nu ligger pĂ„marken intill runstenen. Stenen Ă€r fastgjuten i betongblock. (Se93d). (U 1027). SÖ om c Ă€r: d) (tidigare 95:2) Runstensfragment,grĂ„blĂ„ granit, 0,8x0,3x0,25 m. Enbart slinga med ornament. Fragmentet tillhör runsteneen nr 93c. I SV hörnet av bogĂ„rdsmurens S sida Ă€r i muren: e) SkĂ„lgropsförekomst i lös sten. Stenen Ă€r 0,6 ml och 0,4 m br pĂ„ bredaste stĂ€llet. Den Ă€r belĂ€gen i andra skiftet nedifrĂ„n och ligger nĂ€st lĂ€ngst ut mot hörnet. SkĂ„lgroparna, 6till antalet, Ă€r 5-6 cm diam och 0,4-0,6 cm dj. Beskrivningen Ă€r inte kvalitetssĂ€krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se Ă€ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna Àr svÄra att förstÄ? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar hÀr.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lena socken i Uppsala kommun (Uppsala lÀn). Du bör kunna besöka den med stöd av AllemansrÀtten eftersom den inte befinner sig pÄ privat tomt eller inuti en byggnad.
TerrÀngen omkring lÀmningen beskrivs i RiksantikvarieÀmbetets register som:
"Kammen och V-sluttningen av rullstensÄs (N-S). Betad hagmark intill kyrkogÄrd samt i S tomtmark. NivÄ 30-35 möh."
Runstenens GPS-position Àr inte helt exakt. Det kan skilja upp till nÄgra tiotal meter. Om du inte hittar den pÄ angivna koordinater kan du ta hjÀlp av den hÀr ledtrÄden:
"NÖ delen grĂ€nsar intill bogĂ„rdsmuren till kyrkogĂ„rd; N delen löper intill bygrĂ€ns (Ö-V); V delen grĂ€nsar intill Ö lĂ„ngsidan av uthus."
Samlade faktauppgifter
Uppgift InnehÄll
Latitud: 60.012272
Longitud: 17.722072
LĂ€mnings-ID: L1942:2123
RiksantikvarieÀmbetets ID: Lena 93:2
Sveriges runinskrifter: U1026 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lena kyrka
Placering: 70 m S om bogÄrdsmurens SV hörn.
FöremÄl: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 1027.
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlÀmning
Aktuell status: BekrÀftad i fÀlt
Skadestatus: OkÀnd
Eventuellt namn:
LĂ€n: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Lena
RiksantikvarieÀmbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/06950395-0135-4c25-bb8e-23d97bbc6d42