Runsten U1024, L1941:4838 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Sæmundr lét rétta stein eptir Steingísl, mág sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten grå geanit, 1,55 m h, 1,12 m br vid basen (NNV-SSÖ) och0,35 m tj avsmalnande uppåt. Den otydliga ruinskriften vetter mot Ö och runornas höjd ca 4,5-6 cm. Flisa avslagen gått förlorad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Foten av Ö-sluttning av moränförhöjning. Skogsmark, barrskog, intill åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"4,5 m V 30cg S om brukningsväg (n 30cg V) 43 m S 20cg Ö om SÖ hörnet av uthus."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.968477
Longitud: 17.638149
Lämnings-ID: L1941:4838
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 45:1
Sveriges runinskrifter: U1024, (Upplands runinskrifter)
Plats: Vaxmyra
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017-1023.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4838