Runsten U1022, L1941:5263 i Ärentuna
Foto av Runsten U1022, L1941:5263 i Ärentuna
Foto av Runsten U1022, L1941:5263 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígi(?) ok Halfdan(?)/Eldjarn(?) ok Eilífr, Hákon, Rúnfríðr létu rétta stein eptir Illuga(?), fôður sinn. Œpir risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. Ristning på den mot S vända sidan i form av runslinga och däruti kors. Runornas höjd 0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kant av flack moränhöjd (N-S). Gräns gräsmatta i grönområde/hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m Ö 35cg N om SÖ hörnet av skolbyggnad."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.962544
Longitud: 17.697618
Lämnings-ID: L1941:5263
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 205:1
Sveriges runinskrifter: U1022, (Upplands runinskrifter)
Plats: Storvreta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granitgnejs
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017-1021, 1023-1024. (Öpir 1 (S))
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5263