Runsten U1020, L1941:7952 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Guðfastr lét reisa stein ... Fastulfr ... ... brú asuhk. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit 1,55 m h, 1,45 m br (Ö 10cg S-V 10cg N) och 0,35tj. På den mot S och vägen vända sidan är den hårt vittrade ristningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Landsvägsren."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"0,5 m N 10cg Ö om landsväg (Ö 10cg S-V 10cg N) och 17 m Ö 10cg Som en punkt där byväg lämnar landsväg."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.977182
Longitud: 17.653399
Lämnings-ID: L1941:7952
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 109:1
Sveriges runinskrifter: U1020, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit svagt rödaktig
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017-1019, 1021-1024.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7952