Runsten U1019, L1941:4782 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"iolatr ok Hemingr létu rétta stein eptir fôður sinn Ígulfast. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs, 2 m h, 1,7 m br (N-S) och 0,35 m tj. Avsmalnandeuppåt. Inskription åt V i dag omöjlig att tyda pga tät lavbeklädnad. Stenen lutar 15cg åt Ö. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Sida av stenbunden moränrygg (N-S). Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m Ö om vägskäl."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.982783
Longitud: 17.633943
Lämnings-ID: L1941:4782
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 166:1
Sveriges runinskrifter: U1019, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kyrsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå gnejsgranit
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017-1018, 1020-1024.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4782