Runsten U1018, L1941:5743 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Ágoti(?) ok Svarthôfði létu rétta stein eptir fôður sinn Hjalmgeir. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gnejs-granit, 1,35 m h, 1 m br (NV-SÖ) och intill 0,73m tj. Avsmalnar något uppåt. Toppen är avslagen. Ristningen är påden mot SV vända sidan. Runhöjd 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I låg, liten moränholme i åker."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"2 m N om spetsen av åkerholme."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.952894
Longitud: 17.621257
Lämnings-ID: L1941:5743
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 1:1
Sveriges runinskrifter: U1018, (Upplands runinskrifter)
Plats: Kolje
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017, 1019-1024
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5743