Runsten U1017, L1941:5670 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Fastulfr lét rétta stein eptir Holmfast, Rúnfríðr(?) lét eptir Ásleik(?), fôður sinn, ok brú gera al Ásleiks(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, granit, 0,35 m h, 0,85 m br och 0,24 m tj. Runhöjd, 6,5 cm."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"I gräsmatta."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"6 m S om kyrkans SV hörn och 5 m V om vapenhusets SV hörn."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.955403
Longitud: 17.605727
Lämnings-ID: L1941:5670
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 12:2
Sveriges runinskrifter: U1017, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fjuckby
Placering: Nu på Ärentuna kyrkogård, vid vapenhuset.
Föremål: Fragment av runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Samma som gjort U 1015 och 1018-1024.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5670