Runsten U1016, L1941:5751 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"§P Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét Áki, sem's úti fórst. Stýrði knerri, kvam hann Grikkhafnir, heima dó ... ... hjó(?) rúnar(?) ... §Q Ljótr stýrimaðr rétti stein þenna eptir sonu sína. Sá hét Áki, sem's úti fórst. Stýrði knerri, kvam hann Grikkja. Hefnir, heima dó ... ... hjó(?) rúnar(?) ... "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, gråsten, 1,85 m h, 1,6 m br (N 5cg V-S 5cg Ö) och 0,52tj. Rektangulär genomskärning, avsmalnande uppåt, snett avslagentopp. Inskription på Ö sidan. Lutar 15cg åt V. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Udde av moränrygg (NÖ-SV). Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"5 m V om byväg (N-S) och 6,5 m S om trädgårdsgång (Ö-V)."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.981117
Longitud: 17.618569
Lämnings-ID: L1941:5751
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 162:1
Sveriges runinskrifter: U1016, (Upplands runinskrifter)
Plats: Fjuckby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Samma som gjort U 1146.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5751