Runsten U1015, L1941:4592 i Ärentuna
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Jôfurr lét rétta stein eptir son sinn Œring ok Jófastu, konu sína. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"1) Runsten, gnejs, 1,01 m h, 1,1 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och 0,25 m tj. Rektangulär genomskärning. Avslagen topp. Ristningen ärpå den åt NV vända sidan. Runhöjd 5,5-6 cm. 2 m N 40cg Ö om nr 1är. 2) Runsten, gnejs, 1,32 m h, 1 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och0,35 m tj. Rektangulär genomskärning. Del av toppen på ristningssidan avslagen. Ristningen är på den åt NV vända sidan. Runhöjd 5cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Gräsbevuxen slänt."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m Ö 40cg N om vägkant (avser nr 1= den längst åt SV)."
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.954752
Longitud: 17.605946
Lämnings-ID: L1941:4592
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 13:2
Sveriges runinskrifter: U1015, (Upplands runinskrifter)
Plats: Ärentuna kyrka
Placering: På kyrkvallen 60 m S om kyrkogårdsmuren.
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare: Troligen samma som gjort U 1017-1024.
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:4592