Runsten L1942:737 i Rasbokil ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:737 i Rasbokil
Foto av Runsten L1942:737 i Rasbokil
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Spraki ok √ěorbj√īrn ok √ď√ĺveginn ok Ginnlaug ok √Āfr√≠√įr(?) √ĺau l√©tu r√©tta eptir Bj√īrn, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 2,03 m m h, 1,45 m br (√Ė-V) och 0,35-0,6 m tj.Runh√∂jd 8-9 cm. Inskriptionsytan mot S. Stenen har spruckit s√∂nder i tre delar (ca 0,5 m fr√•n markniv√•) men sedan fastcementeratsp√• baksidan fastsatts med tv√• j√§rnkrampor. Runstenen st√•r rest p√•S sidan av kyrkan i vinkel mellan vapenhuset och kyrkans V del. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbokil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Kyrkogård."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,5 m √ĖS√Ė om kyrkans SV h√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.992647
Longitud: 17.860115
Lämnings-ID: L1942:737
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbokil 1:1
Sveriges runinskrifter: U1012 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rasbokils kyrka
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbokil
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/1f578bcc-627c-493c-b5d4-878c15e1fead