Runsten L1942:1096 i Rasbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:1096 i Rasbo
Foto av Runsten L1942:1096 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"√ěormundr ok l-khas ok √ĺefa l√©tu r√©tta stein eptir f√ī√įur sinn √ěj√≥√įmund. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1010, gr√•sten, fastcementerad, √§r rest 1 m N om S√Ė h√∂rnet och invid √Ė kanten av den st√∂rsta rektangul√§ra stens√§ttningen, se Rasbo 430:1. Runstenen 1,5 m h, 1 m br nedtill och 1,4 m br upptill (N 10cg √Ė-S 10cg V) och 0,4 m tj nedtill och 0,2 m tj upptill. Runh√∂jd ca 6 cm. Ristning √•t √Ė."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"√Ė-sluttning av mor√§nrygg (N-S). Skogsmark, barrskog."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927744
Longitud: 17.888563
Lämnings-ID: L1942:1096
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 430:2
Sveriges runinskrifter: U1010 (Upplands runinskrifter)
Plats: √Örsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Manne (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/914a8170-6490-4ac1-92fc-403778dfe950