Runsten U1010, L1942:1096 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Þormundr ok l-khas ok þefa létu rétta stein eptir fôður sinn Þjóðmund. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1010, gråsten, fastcementerad, är rest 1 m N om SÖ hörnet och invid Ö kanten av den största rektangulära stensättningen, se Rasbo 430:1. Runstenen 1,5 m h, 1 m br nedtill och 1,4 m br upptill (N 10cg Ö-S 10cg V) och 0,4 m tj nedtill och 0,2 m tj upptill. Runhöjd ca 6 cm. Ristning åt Ö."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ö-sluttning av moränrygg (N-S). Skogsmark, barrskog."
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.927744
Longitud: 17.888563
Lämnings-ID: L1942:1096
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 430:2
Sveriges runinskrifter: U1010, (Upplands runinskrifter)
Plats: Årsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Manne (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1096