Runsten L1942:1413 i Rasbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:1413 i Rasbo
Foto av Runsten L1942:1413 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vrei√įr/Ve√įr ... l√©tu r√©tta stein √ĺenna eptir Fastbj√īrn, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m h, 1,3 m br (N 40cg √Ė-S 40cg V) och 0,4m tj. Runh√∂jd ca 8 cm. Ristning √•t NV. Stenen st√•r p√• stensockel,synlig endast √•t textsidan. Stenen flyttad n√•gra meter mot S vidv√§gbredding efter √•r 1952. Tv√• stens√§ttningar borttagna och unders√∂kta vid v√§gbredding efter √•r 1952. Bel√§gna 17 m N 40cg √Ė om runstenens tidigare placering. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren, intill hagmarksimpediment mellan landsväg och åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,7 m SV om elstolpe, 3 m S√Ė om landsv√§g."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.943886
Longitud: 17.823663
Lämnings-ID: L1942:1413
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 307:1
Sveriges runinskrifter: U1009 (Upplands runinskrifter)
Plats: Yrsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: √Ösmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/d3ce5bab-6ee9-41d1-8e4c-104cb134a69f