Runsten U1009, L1942:1413 i Rasbo
Foto av Runsten U1009, L1942:1413 i Rasbo
Foto av Runsten U1009, L1942:1413 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vreiðr/Veðr ... létu rétta stein þenna eptir Fastbjôrn, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, granit, 1,25 m h, 1,3 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och 0,4m tj. Runhöjd ca 8 cm. Ristning åt NV. Stenen står på stensockel,synlig endast åt textsidan. Stenen flyttad några meter mot S vidvägbredding efter år 1952. Två stensättningar borttagna och undersökta vid vägbredding efter år 1952. Belägna 17 m N 40cg Ö om runstenens tidigare placering. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län). Du bör kunna besöka den med stöd av Allemansrätten eftersom den inte befinner sig på privat tomt eller inuti en byggnad.
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägren, intill hagmarksimpediment mellan landsväg och åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"1,7 m SV om elstolpe, 3 m SÖ om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.943979
Longitud: 17.823611
Lämnings-ID: L1942:1413
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 307:1
Sveriges runinskrifter: U1009, (Upplands runinskrifter)
Plats: Yrsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Åsmund (A)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1413