Runsten U1007, L1942:1507 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Auðbjôrn lét rétta stein eptir fôður sinn Sigbjôrn, Manni/Máni risti rúnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1007, granit, ca 1,7 mh, intill 1,4 m br (NÖ-SV) och 0,5 m tj och avsmalnande, upptill ca 0,2 m tj. Den ristade sidan vänd mot SSÖ. Runhöjd 6-7 cm. Inskrift: ouþbian lit rita stin aftiR faþur sin sihborn moni risti runa ("Ödbjörn lät uppresa stenen efter sin fader Sigbjörn. Manne ristade runorna")."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av låg moränrygg. Hagmark mest barrskog."
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902901
Longitud: 17.897971
Lämnings-ID: L1942:1507
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 451:2
Sveriges runinskrifter: U1007, (Upplands runinskrifter)
Plats: Visteby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit med vit kvarts
Runristare: Manne (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1507