Runsten L1942:1507 i Rasbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:1507 i Rasbo
Foto av Runsten L1942:1507 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Au√įbj√īrn l√©t r√©tta stein eptir f√ī√įur sinn Sigbj√īrn, Manni/M√°ni risti r√ļnar. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, U 1007, granit, ca 1,7 mh, intill 1,4 m br (N√Ė-SV) och 0,5 m tj och avsmalnande, upptill ca 0,2 m tj. Den ristade sidan v√§nd mot SS√Ė. Runh√∂jd 6-7 cm. Inskrift: ou√ĺbian lit rita stin aftiR fa√ĺur sin sihborn moni risti runa ("√Ėdbj√∂rn l√§t uppresa stenen efter sin fader Sigbj√∂rn. Manne ristade runorna")."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönet av låg moränrygg. Hagmark mest barrskog."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902901
Longitud: 17.897971
Lämnings-ID: L1942:1507
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 451:2
Sveriges runinskrifter: U1007 (Upplands runinskrifter)
Plats: Visteby
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit med vit kvarts
Runristare: Manne (S)
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/358f2a81-f6d3-4ff9-90c7-0b70d7321f35