Runsten U1006, L1942:4367 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Vígdjarfr ok Jôrundr ok Sigbjôrn létu reisa stein eptir Svartung, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravfält 50x25 m (NNÖ-SSV) bestående av 6 fornlämningar. Dessa utgöres av 4 runda stensättningar 1 rektangulär stensättning och 1runsten. De runda stensättningarna är 4-9 m diam och 0,2-0,5 m h. Övertorvade med i ytan måttligt med 0,2-0,4 m st stenar. Två har kantkedja 0,2-0,3 m h av 0,3-0,7 m l stenar varav några kantställda. Den rektangulära stensättningen är 6x3 m (N 35cg Ö-S 35cg V) och 0,2-0,3 m h. Övertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantkedja 0,2-0,5 m har 0,4-1,5 m l stenar. I S kanten ett flyttblock 1,8x1,5 m st, 0,6 m h. Runstenen 4 m SV om den rektangulära stensättningen är 1,9 m h 1,2 m br (M-S) och 0,5 m tj. Lutande mot Ö. Den ristade sidan vänd mot V. Runhöjd 5-7 cm. Skadad itoppen 0,4 m st. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönparti och NV sluttning av grovblockig moränhöjd. Skogsmark,blandskog."
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.947758
Longitud: 17.891038
Lämnings-ID: L1942:4367
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 22:2
Sveriges runinskrifter: U1006, (Upplands runinskrifter)
Plats: Lejsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Vigmund (A); Manne (A); Önjut (A) [Källström 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4367