Runsten L1942:4367 i Rasbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1942:4367 i Rasbo
Foto av Runsten L1942:4367 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"V√≠gdjarfr ok J√īrundr ok Sigbj√īrn l√©tu reisa stein eptir Svartung, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Gravf√§lt 50x25 m (NN√Ė-SSV) best√•ende av 6 fornl√§mningar. Dessa utg√∂res av 4 runda stens√§ttningar 1 rektangul√§r stens√§ttning och 1runsten. De runda stens√§ttningarna √§r 4-9 m diam och 0,2-0,5 m h. √Ėvertorvade med i ytan m√•ttligt med 0,2-0,4 m st stenar. Tv√• har kantkedja 0,2-0,3 m h av 0,3-0,7 m l stenar varav n√•gra kantst√§llda. Den rektangul√§ra stens√§ttningen √§r 6x3 m (N 35cg √Ė-S 35cg V) och 0,2-0,3 m h. √Ėvertorvad med i ytan enstaka 0,2-0,5 m st stenar. Kantkedja 0,2-0,5 m har 0,4-1,5 m l stenar. I S kanten ett flyttblock 1,8x1,5 m st, 0,6 m h. Runstenen 4 m SV om den rektangul√§ra stens√§ttningen √§r 1,9 m h 1,2 m br (M-S) och 0,5 m tj. Lutande mot √Ė. Den ristade sidan v√§nd mot V. Runh√∂jd 5-7 cm. Skadad itoppen 0,4 m st. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Krönparti och NV sluttning av grovblockig moränhöjd. Skogsmark,blandskog."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.947758
Longitud: 17.891038
Lämnings-ID: L1942:4367
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 22:2
Sveriges runinskrifter: U1006 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lejsta
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Vigmund (A); Manne (A); √Ėnjut (A) [K√§llstr√∂m 2007a:104]
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/8662054b-4db6-4d64-ac44-20c5334584ca