Runsten U1005, L1942:4213 i Rasbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Gísl lét reisa stein at Tóli, fôður, ok at Jôfur, bróður, ok at Ernfast, son sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, del av, granit intill 0,75 m h, 1,25 m br (N 20cg Ö-S 20cg V) och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 7 cm. Ristningarna vetter mot V20cg N. Övre och mellersta delen av stenen saknas. Skadan bildarett V ner i stenen. Se foton i boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"Ca 2 m Ö 20cg S om vägkant. 15 m N 10cg Ö om kraftledningsstolpe."
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.966116
Longitud: 17.930066
Lämnings-ID: L1942:4213
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 97:1
Sveriges runinskrifter: U1005, (Upplands runinskrifter)
Plats: Hov
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Röd granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:4213