Runsten L1944:9403 i Bälinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runstensfragment, 0,8x0,31 m och med en tjocklek av 0,26 m, av medelkornig svartspräcklig granit. Ristningsytan, som skiftar i brunt, har ett tydligt band med runor samt rester av ornamentik. Runhöjd 50 mm. Av denna runsten är tre fragment kända sedan tidigare (fornlämning nr 326, Bälingen sn). Detta fragment upptäcktes och framtogs våren 1976 och uppmålades i samband med besiktningen år 1978 och placerades tills vidare ca 15 m V om bostadshuset. 1971 års inv: Numera planade på marken, 17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus, intill en kvarnsten av sandsten. Enligt Upplands runinskrifter lyder hela inskriften:"Faste lät uppresa stenen efter Fastvi, sin hustru" Återfunnet 1976. Uppmålad 1978."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Tomtmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"17 m Ö 35cg S om SV hörnet av hus."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.926379
Longitud: 17.528285
Lämnings-ID: L1944:9403
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 336:2
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9403