Runsten L1944:8514 i Bälinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten, röd granit, 2 m hög, 0,7 m bred, 0,55 m tjock. På V sidan ristningen. Runstenen flyttades hit 1863 och var tidigare rest på Ö sluttningen av Grenberget, ca 300 m NNV om den plats, där den nu står. Se nr 69:3. På stenens norra smalsida finns också ornamentik i form av smala, sig omkring varandra slingrade ormar. Dessutom fortsätter ben och fot på det rundjur som är ristat på stenens bredsida på smalsidans yta. ornamentiken är ytligt, nästan skissartat huggen och pga stenytans vittring svårtydbar. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Osniken och Rande läto resa denna sten efter Store." Lyftes och krokarna togs bort 1948. Skyltad 1976. Uppmålad 1976. Uppmålad 2000."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bälinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Vägkant. Intill åkermark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"25 m NNÖ om uppfartsväg, 0,5 m Ö om landsväg."
Vill du se flera runstenar i Bälinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.954508
Longitud: 17.525411
Lämnings-ID: L1944:8514
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 73:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Bälinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:8514