Runsten L1944:2475 i Björklinge
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten U Fv1974;203, delar av, av grå granit, i 6 delar, varav fem löst ihoplagda. Största delen 0,8x0,5 m stor, minsta 0,4x0,2 m stor. Inskriften mot SÖ. Runhöjd 0,07-0,08 m. Enligt Fornvännen 1974 lyder inskriften:"... och (?) göra ör efter sina söner Sune och Holmger (?), ett stort minnesmärke ...". (Revideringsinventering 1979) - - - Anmälan dnr 7818/73: Stenen består av 5 fragment av varierande storlek. Det parti av inskriften som bevarats lyder: "att göra vadställe efter sina söner Sune och Holmg (er), ett stort (minnesmärke) ...."."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Björklinge socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"Ursprunglig plats: Flack lerdal, ovan å. Åkermark. Nuvarande plats: NV-sluttning av moränförhöjning. Hagmark."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"11 m V om trädgårdshörn. 2,5 m NNÖ om åkerkant (VNV-ÖSÖ)."
Vill du se flera runstenar i Björklinge socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.000279
Longitud: 17.541829
Lämnings-ID: L1944:2475
Riksantikvarieämbetets ID: Björklinge 289:1
Sveriges runinskrifter:
Plats:
Placering:
Föremål:
Material:
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Björklinge
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:2475