Runsten L1943:5307 i Funbo ūüá¨ūüáß
Foto av Runsten L1943:5307 i Funbo
Foto av Runsten L1943:5307 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Staki(?) ok √ějalfi l√©tu rista stein √ĺenna eptir Heming, f√ī√įur sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av gr√• granit. H√∂jd 2,00 m, bredd NNV-SS√Ė vid fot√§ndan omedelbart nedanf√∂r ristningen 0,90 m, tjocklek vid basen 0,55 m.Runornas h√∂jd 6-8 cm. Ristningen vetter mot V och √§r m√•lad med gr√∂n f√§rg. Runstenen st√•r i NV kanten av gravf√§ltet n:o 8 och √§r rest dit √•r 1961. Beskrivningen √§r inte kvalitetss√§krad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se √§ven Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av mor√§nh√∂jd. √Ąngmark. Bev√§xt med sm√• granar och buskar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m N√Ė om den gamla landsv√§gen (NV-S√Ė) och 11 m √ĖS√Ė om √•kerh√∂rn."
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.8563
Longitud: 17.824591
Lämnings-ID: L1943:5307
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 195:1
Sveriges runinskrifter: UFv1990;32B
Plats: √Ąrnevi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: https://pub.raa.se/visa/objekt/lamning/14e53d38-9622-465a-a8fa-942642d99f70