Runsten UFv1990;32B, L1943:5307 i Funbo
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på fornvästnordiska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:
"Staki(?) ok Þjalfi létu rista stein þenna eptir Heming, fôður sinn. "
Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runristningen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)
"Runsten av grå granit. Höjd 2,00 m, bredd NNV-SSÖ vid fotändan omedelbart nedanför ristningen 0,90 m, tjocklek vid basen 0,55 m.Runornas höjd 6-8 cm. Ristningen vetter mot V och är målad med grön färg. Runstenen står i NV kanten av gravfältet n:o 8 och är rest dit år 1961. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok."
Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Funbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:
"V-sluttning av moränhöjd. Ängmark. Beväxt med små granar och buskar."
Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:
"10 m NÖ om den gamla landsvägen (NV-SÖ) och 11 m ÖSÖ om åkerhörn."
Vill du se flera runstenar i Funbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.8563
Longitud: 17.824591
Lämnings-ID: L1943:5307
Riksantikvarieämbetets ID: Funbo 195:1
Sveriges runinskrifter: UFv1990;32B,
Plats: Ärnevi
Placering:
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Funbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5307